Parkering i media

Aktuellt

Nyheter från medlemmar och samarbetspartners

Next Previous Vad säger våra medlemmar och samarbetspartners?

Svenska Parkeringsföreningens syfte är att tillvarata branschens gemensamma intressen och verka för att parkeringsverksamheten utvecklas utifrån gemensamma riktlinjer. Medlemskapet fungerar som en kvalitetsgaranti gentemot kunderna, eftersom medlemmarna förbinder sig att följa föreningens stadgar och etiska regler. En ambition är att öka antalet medlemmar som delar vår grundsyn. Medlem kan organisation som medverkar till att skapa och tillhandahålla parkering bli. Om du är verksam inom parkeringsbranschen som leverantör eller med annan verksamhet kan du bli samarbetspartner. Kontakta Lena Karlsson för mer information.