lund6Parkering med sikte på 2040 är det tema som Svepark  inbjuder till den 16-18 maj 2017.  I år är konferensen förlagd till
Lund och vi kommer att vara i Stadshallen mitt i det centrala Lund med Domkyrkan, Lundagård och alla historiska byggnader
alldeles inpå oss. Vi kommer att få många spännande och intressanta föredrag om hur parkering och staden kan se ut i
framtiden. Många utställare kommer att visa upp sina senaste produkter och på workshops får vi tillfälle att fördjupa
oss i flera intressanta ämnen. Programmet presenteras i sin helhet i månadsskiftet januari /februari.

Men redan nu vet vi att konferensen startar tisdag den 16 maj med den sedvanliga golfen under förmiddagen och en rad
intressanta studiebesök under eftermiddagen. Svepark håller sitt årsmöte  klockan 17 och på kvällen samlas
vi för en välkomstfest i Universitetshuset.  På onsdagen startar konferensen klockan 10 med inledningar och välkomsthälsningar.
På onsdag kvällen inbjuder vår värd Lunds Parkeringsbolag till fest i AF borgen. Konferensen avslutas vid lunch på torsdagen.

Som vanligt har alla medlemmar en fri deltagare på konferensen. På den här sidan hittar du anmälningsformulär både för deltagare
och utställare. Kom ihåg att ange specifika epostadresser och mobilnummer då vi kommer att sända olika informationer
fram till konferensen.  Självklart hoppas vi på att det kommer många från våra medlemsorganisationer
och samarbetspartner och att vi får tillfälle att möta även er som inte är medlemmar och samarbetspartner
ännu för en viktig och spännande diskussion om Framtidens parkering med sikte på 2040.

Mycket välkomna till Sveparks konferens 2017 i Lund .