Parkeringsvakten 60 år KLAR till Lena

Inbjudan till seminarium


Plats:  
Arlanda, Radisson Blue Sky City,
  konferensavdelningen      

SamarbetspartnersHojab Parkeringsservice och GoldPen kommer att närvara på seminariet och presentera sina produkter och ni får möjlighet att träffa och prata med deras representanter.
hojabGoldpen

 

 

 

Moderator: Anna Bergfors Fall, avdelningschef Trafikavdelningen, Stadsbyggnadskontoret Eskilstuna kommun kommer att leda dagens seminarium.

 

Program

 09.30Kaffe   
  10.00Seminariet öppnas av Sveparks VD Lena Karlsson
   
  10.10 Anna Bergfors Fall möter Karin Hebel , enhetschef Juridik och
Parkering Tillståndsavdelningen på Trafikkontoret i Stockholm Stad
och samtalar om hur arbetet som Parkeringsvakt och hur parkerings-
övervakningen har utvecklats med anledningen av att Parkeringsvakten
fyller 60 år.
   
  10.30

Parkeringsvaktens arbetsmiljö och arbetssituation Lotta SalomonssonFairdeal Group och Lena Karlsson, Svepark.

   
 12.00

Hur kan arbetet med processen kring fordonsflytt förenklas.
Anders Olsson, enhetschef och Mikael Kraus, biträdande enhetschef Trafikövervakningen
Sigtuna kommun berättar om deras system där arbetet kan börja
direkt ute ”på gatan” med hjälpt av ett samlat dokument.

   

 12.30

 

Lunch med möjligheter att samtala med Hojab och GoldPen.   
 13.30 Parkeringsövervakning genom scanning av registreringsskyltar. Utvecklingen
med att scanna registreringsskyltar pågår nu inom en rad olika områden.
Cristian Rask, teknikansvarig Uppsala Parkering AB, berättar om deras arbete.
Lena Karlsson berättar om besök i Amsterdam och deras arbete med scanningbilar.
   
14.00

Förändringar inom förordningar nya trafikmärken med mera.
Lotta Salomonsson och Helén Hamberg från Fairdeal Group.

   
14.30

Kaffe med möjligheter till erfarenhetsutbyte och prata med
våra närvarande partners Hojab och GoldPen.
   
 15.15

Kommande utbildningar och aktiviteter för parkeringsvakter
Nationellt register för handikapptillstånd,
Lena Karlsson rapporterar från Näringsdepartementets arbete med nationellt register.

   
      

15.30

 

 

Summering och avslutning