TECKNA SAMARBETSAVTAL MED SVEPARK! 

Genom Svepark erbjuds ni möjligheten att komma i kontakt med hela Parkeringssverige! 

Teckna samarbetsavtal med oss och vi erbjuder er ett paket vi hoppas att ni ska uppskatta. 

Vår tidning ges fn ut i ca 2.000 ex! Utöver till medlemmar och samarbetspartners, får fastighetsägare, fastighetsförvaltare, företagarföreningar, köpcentra, kommuner, landsting och andra leverantörer av produkter och tjänster till branschen m fl tillgång till Sveparks kontaktnät. Genom att annonsera i ParkeringsNytt når ni på ett ekonomiskt sätt hela detta nätverk! 

Svepark

* verkar för att branschen ska tillämpa Sveparks etiska regler och andra gemensamma riktlinjer,
* utgör ett forum för utbyte av erfarenheter
* verkar för att staten genom lagstiftning ger branschen möjligheter att utveckla parkeringsverksamheten,
* bedriver information och utbildning, arrangerar konferenser och seminarier för behandling av frågor som rör parkeringsverksamheten. 

Dessa övergripande (något komprimerade) målformuleringar finns i Svenska Parkeringsföreningens stadgar. 

Ovanstående kraftigt sammanfattade uppgifter från föreningens stadgar är vad Svepark vill ska gälla för hela parkeringsverksamheten! 

Vi vill därför få till ett samarbete inom branschen som leder fram till ett verksamhetsområde som fungerar väl och har allmänhetens uppskattning. 

För att nå detta mål, krävs att vi blir många som ställer oss bakom dessa uppfattningar.

Sedan 2002 består Svepark av medlemmar och samarbetspartners. Vi är fn 41 medlemmar och har 40 samarbetspartners. 

Medlem ska vara: bolag, förvaltning m.fl. i Sverige som aktivt bedriver verksamhet med syfte att tillskapa och tillhandahålla parkering. 

Samarbetspartner kan vara företag m.fl. som har ett gemensamt intresse med medlemmarna och som uppfyller de krav som samhället ställer på ett seriöst arbetande företag. 
Samarbetspartners erbjuds att teckna samarbetsavtal enligt följande: 

28.900-kronors paketet innehåller:
Två helsidesannonser (eller 3 st ½-sidor) i Parkeringsnytt. 
På följande annonser lämnas 20% rabatt.
Erbjudande om reportage i Parkeringsnytt kring företagets verksamhet/produkter. 

12.895-kronors paketet innehåller:
En ½-sidesannons i Parkeringsnytt. 

För enklare administration, ingår reklamskatt (8%) i samarbetsavtalet.
Företagsuppgifter (mini-annons) i varje nummer av Parkeringsnytt.
Klickbar länk från vår hemsida mot att Svepark erhåller motsvarande på er!
Moms (25%) tillkommer på alla belopp. 

Samverka med Svepark för att parkeringsbranschen ska kännetecknas av: 

God utbildning. Inga provisioner. Tydlig skyltning. Tillgänglig kundtjänst. 

Uniformerad personal. Fastlagd övervakningspolicy. Märkta fordon.

God inkassosed. Seriösa avtal 
Samarbetsavtal med Svepark tecknas via vårt kansli.
Ifyllt formulär skickas till Svepark, Box 5021, 121 05 Stockholm