Tisdag 16 maj

 13.30 -15.30 studiebesök, samling 13.15 Stadshallen Lund


BLINKFYRAR

Besök hos Svepark samarbetspartner i Staffanstorp som visar sin produktion av skyltar och ledningssystem samt sitt nya system för kontroll och övervakning av skyltar.


MAX IV ,Science Village Scandinavia och European Spallation Center

Besök i en av Europas modernaste forskningsanläggningar i Möllegården Lund.


 Historisk vandring i Lund med besök i moderna parkeringsanläggningar

Vi gör en stadsvandring i det gamla Lund och får också se Lunds Parkeringsbolags moderna anläggningar och med ett stopp i den 100 årliga Saluhallen.


 

17.00 -18.00 Sveparks årsmöte i Stadshallen


 

19.00 Välkomstmingel i Universitetshuset


 

Onsdag 17 maj

Moderator på årets konferens är Lundabon Annika Unt. Annika har arbetat med mat och hälsa och fått Allt om Mats stora pris. Annika har vid flera tillfällen lett LRF s medlemskonferenser och är numer engagerad i en rad olika samhällsfrågor och verkar ofta som samtalsledare och moderator.

9.00 Utställningen och registrering öppnar

Kaffe serveras

10.00

-Christian Rockberger, ordförande i Svepark öppnar konferensen
-Emma Berginger, vice ordförande i Kommunstyrelsen, kommunalråd Trafik och Miljö hälsar välkommen till Lund
-Göran Adlén, ”Våga älska framtiden – en optimistisk spaning om det framtida samhället”
-Anders Öreberg, Regionchef och arkitekt Sweco architects ” Hur man bygger en stad i Kina?
-Börje Klingberg, fd fastighetsdirektör Malmö stad, numer konsult, jobbar som rådgivare för flyttning av stadskärnan i Kiruna
” Hur tänker man bl.a. med parkering när man planerar en stad från början ?”

12.15 Lunch

 

13.15 – 14.40 Workshops och besök hos och samtal med utställarna

Två pass 13.15 – 13.45 och 13.55 – 14.25

 

14.30 – 15.00 Kaffe i utställningen

 

15.00

• VW presenterar sina framtidsbilar
• Maria Stenström, VD Göteborgs stad parkeringsbolag,
“Hur underlättar vi mobilitet för våra medborgare?”
• Mathilda Kristoffersson, Landskapsarkitekt Ramböll,
“Bilar kan forma framtidens stadsmiljö”
 Mathilda presenterar sin mastersuppsats från SLU- Sveriges Lantbruksuniversitet
• Roger Pyddoke, forskare VTI,
“Har parkering någon framtid ?”
Petter Nilsson, utredare BILSWEDEN
”Har bilen någon framtid i staden ? ”
*Patrik Lindergren, VD Chargestorm, har representerat Sverige i EU kommittee om laddinfratsruktur
Vilka krav kommer att ställas på länder inom EU och på parkeringsbranschen framöver och en utblick över vad andra länder gör när det gäller infrastruktur

16.45 Sammanfattning slut för dagen

19.00 Middag med underhållning i AF borgen

 


Torsdag 18 maj

9.00

•Utdelning av Sveparks årliga pris

 

•Svepark Lena Karlsson

 

Kristina Mårtenson projektchef för Ulleråker och Malin Gibrand projektledare Hållbara vardagsresor Ulleråker
”Planering av ny stadsdel i Uppsala, Ulleråker, hur planeras parkering där ?”

 

Navis Fallah och Axel Karlsson
” När kommer autonoma – självkörande bilar ? ” uppsats Chalmers tekniska högskola
 

10.15 Kaffe

10.45

Hur kan framtidens parkering se ut ?
Peder Ståhlberg , VD Q Park
Tomas Strandberg , VD Parkering Malmö
Peder och Tomas inleder och därefter ett samtal mellan Peder, Tomas och Annica om hur framtiden kan bli.
Parkering i framtiden —2040  några tankar och funderingar från två av de största p bolagen i Sverige, ett kommunalt och ett privat bolag.

11.40 Presentation av 2018 års konferens och avslutning av årets konferens.

 

12.00 Lunch