Korrekt och tydlig skyltning är viktigt för att bilister ska veta vilka parkeringsregler och andra regler som gäller. Korrekt skyltning är också en förutsättning för att kunna utfärda både parkeringsanmärkning och kontrollavgift.

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning.

Gemensam middag för alla kursdeltagare på kvällen.

Pris 8125 kr för medlemmar och samarbetspartners (9000 kr icke medlem)

13-14 mars 2018 ANMÄLAN