Parkeringsjuridik för kundservice/reklamationer (tomtmark)

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer.  Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. För att kunna ha bra fokus på kundrelationen måste det också finnas goda baskunskaper om det område vi arbetar inom. Här ges grundkunskaper om de viktigaste frågorna inom parkering och uthyrning av p platser.

Pris 6500 kr medlemmar  7200 icke medlemmar

10-11 oktober 2017

sista anmälningsdag 1 oktober

Anmäl dig här