Parkeringsjuridik för kundservice/reklamationer (tomtmark)

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer.  Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. För att kunna ha bra fokus på kundrelationen måste det också finnas goda baskunskaper om det område vi arbetar inom. Här ges grundkunskaper om de viktigaste frågorna inom parkering och uthyrning av parkerings platser.

Pris 8125 kr för medlemmar och samarbetspartners ( 9000 kr icke medlem).