Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark genomförs varje år när vi har tillräckligt med deltagare.

* Genomgång av LKOP (Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering 1984:316)

Har ni behov av utbildningen eller vill ingå i vårt program med digitala prov kontakta Lena Karlsson  lena.karlsson@svepark.se