Utbildningar hösten 2017

 

Grundutbildning för parkeringsvakter inom offentligrättslig parkering (gatumark ) 20- 24 november samt 11-15 december

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

Anmälan

Fordonsflytt 28-29 november

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon. Läs mer

Anmälan

 

Utbildningar våren 2018

 

Grundutbildning för parkeringsvakter inom offentligrättslig parkering (gatumark) 

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

12-16 februari och 5-9 mars 2018 ANMÄLAN

 

Grundutbildning för parkeringsvakter inom offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

23-27 april och 14-18 maj 2018 ANMÄLAN

 

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar. 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöringåterupptas”. Läs mer

2-3 maj 2018 ANMÄLAN

 

Vägmärkesuppsättning: Skylta korrekt med vägmärken

Korrekt och tydlig skyltning är viktigt för att bilister ska veta vilka parkeringsregler och andra regler som gäller. Korrekt skyltning är också en förutsättning för att kunna utfärda både parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Läs mer

13-14 mars 2018 ANMÄLAN

 

Kundservice med klagomålshantering

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer. Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. Läs mer

10-11 april 2018 ANMÄLAN

 

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon. Läs mer

17-18 april 2018 ANMÄLAN

 

 

Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson

lena.karlsson@svepark.se