Välkommen med er anmälan

Har ni behov av LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  kontakta Lena Karlsson

lena.karlsson@svepark.se

 

Grundutbildning för parkeringsvakter inom offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

3-7 september (kursvecka 1) samt 24-28 september (kursvecka 2) 2018 till anmälan

19-23 november (kursvecka 1) samt 10-14 december (kursvecka 2) 2018 till anmälan

 

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar. 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan

tjänstgöring återupptas”. Läs mer

11-12 september till anmälan

4-5 december till anmälan

 

Utbildning för handläggare och chefer

Grundläggande kunskaper om parkering.Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommun, kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen ( tomtmark-LKOP). Kursen är på 4 dagar ( 2×2 dagar). Läs mer

28-29 augusti samt 2-3 oktober till anmälan

 

 

 

Parkeringsengelska

De vanligaste orden och uttrycken som du behöver när du arbetar som parkeringsvakt, i kundservice eller när du behöver prata parkering på engelska.

16 oktober kl. 10.00-16.00 till anmälan

 

 

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon. Läs mer

9-10 oktober till anmälan

 

 

Vägmärkesuppsättning: Skylta korrekt med vägmärken

Korrekt och tydlig skyltning är viktigt för att bilister ska veta vilka parkeringsregler och andra regler som gäller. Korrekt skyltning är också en förutsättning för att kunna utfärda både parkeringsanmärkning och kontrollavgift. Läs mer

23-24 oktober 2018 till anmälan

 

 

Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson

lena.karlsson@svepark.se