Välkommen med er anmälan

 

Grundutbildning för parkeringsvakter inom offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

19-23 november (kursvecka 1) samt 10-14 december (kursvecka 2) 2018 till anmälan

 

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar. 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan

tjänstgöring återupptas”. Läs mer

4-5 december till anmälan

 

 

Utbildning för handläggare och chefer

Grundläggande kunskaper om parkering.Kursen vänder sig till  handläggare och chefer som arbetar i kommuner men också till personer i chefsställning inom kommun, kommunala och privata parkeringsbolag. Även ni som bedriver verksamhet med anknytning till parkering på uppdrag av kommuner har stor nytta av kursen. Kursen ska ge en överblick av de olika regelverk som styr parkering både inom den offentligrättsliga delen( kommunal gatumark) och den civilrättsliga delen ( tomtmark-LKOP). Kursen är på 4 dagar ( 2×2 dagar). Läs mer

28-29 november samt 15-16 januari 2019 till anmälan

 

Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson

lena.karlsson@svepark.se