Parkeringsvakten 60 år

Seminarium för Sveriges parkeringsvakter den 16 november på Arlanda

DSC_2822 sv lena moderator publik

DSC_2581 Moderator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2611 sv Lena Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2689 sv punlik

DSC_2685 publik

DSC_2726 prat i publik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_2501 Jimmy

 

 

 

 

 

 

DSC_2794 Goldpen

DSC_2765 Hojab

DSC_2780 Hojab

DSC_2905 Anders

 

DSC_2959 frågor till Fairdeal grup

 

 

DSC_2932 fairdeal group

DSC_2850 sv groupie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Högsta betyg för Swedavias miljöcertifierade långtidsparkering P1

 

DSC_1892 band klipp Swdavia 26 okt 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 26 oktober 2017 invigdes Swedavias miljöcertifierade långtidsparkering P1. Parkeringen som består av 1565 asfalterade parkeringsplatser är belägen söder om Arlanda och i direkt anslutning till E4an. Kommer man söder ifrån kör man av vid avfart 180 (Sigtuna) svänger av och håller höger efter avfarten, följer skyltningen och svänger ner mot parkeringen. Om man kommer E4an norr ifrån kör man förbi Arlanda avfarterna och svänger av vid avfart 179 mot Rosersberg, runt i rondellen och sedan mot Sundsvall och kör av vid avfart 180 (Sigtuna).

DSC_1662 infarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringen är belägen i Sigtuna kommun den drivs av Swedavia på mark som ägs av Arlandastad Holding AB. Infarten till parkeringen är lätt att hitta. Här möts bilisten av ett användarvänligt betalsystem med dubbla in- och utfarter med bommar. Rakt fram finns servicebyggnaden där anknytningsbussarna hämtar och lämnar. Bussarna som drivs av förnybart drivmedel har egna körfält vid in och utfarterna. Parkeringen är kameraövervakad och och upplyst med energieffektiva LED-lampor.

DSC_1687 informations tavla och parkering

 

DSC_1681 informations tavla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne på parkeringsområdet finns informationstavlor som visar var de lediga parkeringsplatserna finns. Inom nära framtid kommer varje p-platsrad utrustas med digitalt räkneverk som kommer visar hur många lediga platser det finns på varje rad, allt för att minimera söktrafiken och på så vis främja miljön.

DSC_1705 gröna laddstolpar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1654 förberedd för laddstolpe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns 32 platser för elbilar och laddhybrid samt förberett för lika många till för att tas i bruk när efterfrågan på elbilsplatser ökar.

DSC_1723 bussar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicebyggnaden med sin välkomnande vänthall har WC med skötbord, varu- och kaffeautomat samt realtidsinformation om busstransfer. Här finns även WiFi, flyginformation och det kommer även finnas möjlighet till incheckning.

Parkeringen är certifierad enligt den internationella hållbarhetsstandarden CEEQUAL- ett program som bedömer och poängsätter hur ett anläggningsprojekt hanterar hållbarhetsfrågor från den inledande idén till färdigställd anläggning. 

Exempel på hållbarhetsarbete som har bedrivits under arbetet med bygget av parkeringsanläggningen är att: jord-, sand- och grusmassor som använts under arbetets gång har hämtats från platsen eller i direkt närområdet detta för att minimera utsläpp från tunga transporter. De fordon som använts under bygget och även de fordon som skall sköta den dagliga driften drivs av förnybara drivmedel. För att undvika föroreningar och skydda miljön finns det en 560 kubikmeter stor fördröjningsmaskin och en oljeavskiljare där dagvattnet från parkeringen passerar igenom innan det återgår i kretsloppet.

 

DSC_1753 snittar och bubbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkoholfritt, ekologiskt bubbel i glasen.

 

DSC_1908 Martin Pyykkö Swedavia även ledamot i Sveparks styrelse med kollegor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Pyykkö Swedavia, sitter i Sveparks styrelse. Här tillsammans med sina kollegor på Swedavia.

 

DSC_1906 av Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport, Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invigningstal hölls av Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport, Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun samt Dieter Sand, vd Arlandastad Holding AB. Samtliga berömde samarbetet under arbetets gång.

 

DSC_1993 Dieter Sand, vd Arlandastad Holding AB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieter Sand, vd Arlandastad Holding AB.

DSC_1859 Wärmark och Broadbent pris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Wärmark, WSP Sverige AB, på plats under invigningen var även Chris Broadbent, vd CEEQUAL, för att dela ut certifikat. Swedavias långtidsparkering P1 fick betyg Excellent – vilket är den högsta certifieringsnivån.

Mer information om CEEQUAL certifikat 

Mer information om Swedavias långtidsparkering P1

 

DSC_1942 Buss med påstigande passagerare