Välkommen med er anmälan

 

Grundutbildning för parkeringsvakter offentligrättslig parkering (gatumark)

Teori  2×1 vecka. Utbildningen förutsätter praktik under handledning mellan teoriveckorna. Läs mer

11-15 februari (kursvecka 1) samt 11-15 mars (kursvecka 2) 2019 till anmälan

 

 

Fortbildning offentligrättslig parkering (gatumark)

Utbildning under 2 dagar.

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att ”Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.  En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan

tjänstgöring återupptas”. Läs mer

5-6 februari 2019 till anmälan

7-8 maj 2019 till anmälan

 

 

 

Fordonsflytt

Kurs i seminarieform, vi lär oss regelverket kring att flytta fordon.  Vi har noggranna genomgångar av vad lagen från 201407 ger oss för möjligheter och skyldigheter att flytta fordon med fordonsrelaterade skulder. Läs mer

5-6 mars 2019 till anmälan

 

 

 

Vägmärkesuppsättning

Kurs i seminarieform där vi lär oss reglerna för skyltning. Övningar i hur man skyltar korrekt sker både enskilt och i grupp. Vi går också igenom nya aktuella domar som finns gällande skyltning. Läs mer

29-20 januari 2019 till anmälan

 

 

LKOP/Grundutbildning parkeringsvakt tomtmark 

Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark genomförs varje år när vi har tillräckligt med deltagare. 

Genomgång av LKOP (Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering). Läs mer

19-20 mars 2019  till anmälan

 

 

 

Parkeringsjuridik för kundservice 

Kurs i seminarieform gällande kontrollavgifter/parkeringsanmärkningar och uthyrning av parkeringsplatser. Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer. Stort fokus på bra förhållningssätt i kundrelationen. Läs mer

19-20 april 2019 till anmälan

 

 

 

Önskemål om LKOP/Grundutbildning för parkeringsvakter på tomtmark  eller Parkeringsengelska kontakta Lena Karlsson

lena.karlsson@svepark.se