startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

 

Remissvar inlämnat 2012-11-07

Svepark tillstyrker det mesta i remissen men har ett par förslag till förändringar gällande ansvar, intäkter och kostnader.