startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

 

INFORMATION FRÅN SKL

Husbilar och husvagnar

En aktuell fråga inför den stundande våren och sommaren är vilka regler som gäller för parkering av husbilar och husvagnar och vilka vägmärken som kan användas.

Sommaren brukar vara en tid då frågor kring parkering av husbilar och husvagnar blir aktuella. Vi har sammanställt några av de regler som är aktuella i detta sammanhang.

Husbil respektive husvagn finns inte

De juridiska benämningarna stämmer inte alltid med vardagens. Begreppen ”husbil” respektive ”husvagn” definieras i Lagen om vägtrafikdefinitioner enligt följande.

  • Personbil klass I omfattar bilar som är försedda med högst 8 sittplatser utöver förarplatsen.
  • Personbil klass II omfattar personbil med ett karosseri som är inrett som bostadsutrymme osv. Husbil innefattas i denna beteckning (vissa äldre husbilar kan vara klassade som lastbil enligt tidigare regler).
  • Släpkärra är den beteckning som innefattar begreppet husvagn.

Reservera plats för husvagn

Det finns ett lokaliseringsmärke om serviceanläggning, H12, som heter

”Husvagnsplats”.

H12-husvagn

Märket innebär att det finns en anläggning som enbart tillhandahåller platser för husvagnar och husbilar. Att det finns en husvagnssymbol på detta märke innebär emellertid inte att den symbolen kan användas på andra vägmärken t.ex. i kombination med P-märket.

I de fall man vill reservera en parkeringsplats för husvagn ska man istället använda symbolen för ”släpkärra” (T8-9) alternativt ”personbil med tillkopplad släpkärra” (T8-4). Dessa utmärkningar kräver LTF.

T8-9 släpkärra T8-4 personbil med tillkopplad släpkärra

 

Reservera plats för husbil

Om man vill reservera en parkeringsplats för husbil finns inte heller i det fallet en specifik symbol, utmärkningen blir därför följande. I vanlig ordning krävs också LTF.

Reservera plats för husbil

I det fall man inte vill tillåta husbilar på en parkeringsplats kan man istället reservera platsen för personbil klass I. Utmärkning sker genom att i motsvarande kombination som ovan byta ut den nedersta tilläggstavlan till texten ”Klass I” istället.

Högst sannolikt känner inte alla trafikanter till skillnaden mellan personbil klass I och klass II. SKL har därför efterlyst enklare utmärkning i form av specifika symboler för husvagn respektive husbil. Ännu har ingen sådan ändring beslutats.

Uppställningsregler

Frågor som också kommer upp i detta sammanhang är hur man får parkera med husbil och husvagnsekipage. Även här gäller trafikreglerna med utgångspunkt i de beteckningar som finns i Lagen om vägtrafikdefinitioner.

  • Fordon delas in i bl.a. motordrivna fordon och släpfordon.
  • Fordonståg innebär ”ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade fordon”

Slutsatsen av detta blir att en bil med tillkopplad husvagn räknas som ett fordonståg.

Parkeringsavgift för husvagnen?

Trafikregler enligt Trafikförordningen eller LTF utgår från enstaka fordon. Grundregeln är därför klar – man ska betala avgift för både dragfordonet och släpfordonet.

Om avsikten är en annan har kommunen möjlighet att besluta en LTF som tillåter att hela husvagnsekipaget parkeras för samma kostnad som ett enstaka fordon.

Parkera utanför uppställningsplats?

Det finns en kristallklar regel i Trafikförordningens 3 kap 49 §:

Ett fordon får inte parkeras så att

1 ……

2 fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske.

Denna regel gäller oavsett om det är ett enskilt fordons hjul (t.ex. husbil) som går utanför markeringen eller om det är ett husvagnsekipage (fordonståg).

Frågor kan ställas till Lars Ahlman, tfn 040-34 35 75, 0708-34 35 75, e-post lars.ahlman@skl.se