startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

Vanliga frågor

 

Har du en parkeringsanmärkning du vill klaga på?

Då ska du på gatumark vända dig till polisen där felparkeringsavgiften utfärdats och på tomtmark till den som utfärdat kontrollavgiften.

På gatumark ska du "genast" betala in beloppet och på tomtmark inte betala förrän fallet är "avgjort".

Vid en eventuell domstolsförhandling, har båda parter möjlighet att muntligt lägga fram sina synpunkter. Domstolen lyssnar på båda parter och dömer därefter. Uteblir en part, finns ingen som företräder denne.

Domstolsverket publicerar på sin hemsida ett antal vägledande beslut. Därifrån och från olika hovrätter och tingsrätter redovisar vi ett antal "typfall".


Parkerar du och skyltarna är översnöade? Då är det upp till dig att sopa av/rengöra skylten.
Vägmärken ska sättas upp och underhållas av den som beslutat att det t.ex. gäller parkeringsförbud. Kravet på underhåll innefattar rimligen inte att skyltarna vid varje tillfälle är fria från snö. Därför måste du förvissa dig om vilka villkor som gäller för parkeringen. Dvs eventuellt rengöra en översnöad skylt.
Svea Hovrätt 2008-12-05 (FT 3211-08)


Har inte parkeringsvakten sett din parkeringsbiljett?
Det räcker inte att betala för parkeringen. Parkeringsbiljetten ska placeras så att den är synlig genom vindrutan, oftast på instrumentbrädan (eller i särskild plastficka i fönstret) och lätt att upptäcka samt fullt läsbar för kontroll utifrån.
Hovrätten för Västra Sverige 2007-10-31 (FT 3638-06)


Har du parkerat där det krävs tillstånd?
Då måste du ha tillstånd. Detta ska i de allra flesta fall vara skriftligt och placeras väl synligt och lätt att upptäcka samt fullt läsbart för kontroll utifrån.
Malmö tingsrätt 2008-11-11 (FT 9573-07)


Har du parkerat på reserverad plats?
Då krävs det att du är berättigad att parkera där. Ett muntligt tillstånd som ej kan styrkas gäller inte.
Stockholms tingsrätt 2008-10-22 (FT 9061-08)


Att lossa eller lasta gods är inte att parkera.
Men då måste det lossas eller lastas! Inga andra aktiviteter får ske under lossningen eller lastningen. Det går inte att t.ex. ta en kaffepaus under tiden. Man får inte heller sätta igång en tvättmaskin!
Södertörns tingsrätt 2008-10-22 (FT 6495-08)

Domsluten kan beställas hos respektive domstol.