startsida |  om föreningen |  juridik |  utbildningar |  konferens |  parkeringsnytt |  kontakta oss 

 

SVEPARKS UTBILDNINGAR 2015

 

Alla är välkomna till Sveparks utbildningar, både medlemmar, samarbetspartners och de som (ännu) inte är medlemmar!


Vi erbjuder liksom tidigare år grundutbildningar för både offentligrättslig och civilrättslig parkeringsövervakning. Fortbildning och fordonsflyttning finns även på programmet. Anmälningstiden till några av vårens utbildningar är på väg att gå ut. Anmäl er därför omgående.

Utbildningarna förläggs mestadels till Stockholmstrakten men kan även förläggas till er "hemmaplan". Kontakta Svepark för offert.

Det är viktigt att ni vid anmälan anger vilken utbildning och vilka datum anmälan avser. Likaså vilken dag deltagarna önskar komma till utbildningsorten och om ev allergier etc.

Anmäl under Kursanmälan (till vänster) eller till lena.karlsson@svepark.se om ytterligare utbildningar efterfrågas.

Under tider då Sveparks kontor är obemannat (semester etc.) går det bra att kontakta helene.hamberg@fairdealgroup.se

 

Svepark har tillsammans med våra utbildare stor erfarenhet att specialdesigna utbildningar efter ert behov, även på "hemmaplan". Det gäller hela vårt basutbud och vi arrangerar även utbildningar i konflikthantering, kommunikation, teambuilding, självskydd, parkeringsjuridik mm.

Där inget annat anges, anlitar vi oss av erfaren lärarpersonal från Fairdeal Group.

 

Svepark ombesörjer bokning av hotell vid våra utbildningar.

I Stockholm bokar vi rum på Park Inn i Hammarby Sjöstad på bekvämt promenadavstånd till utbildningslokalerna. Läs mer här: Hitta till Park Inn i Hammarby Sjöstad.pdfHitta till Park Inn i Hammarby Sjöstad.pdf

I Malmö bokar vi rum på Best Western Royal och på Mayfair Hotel, båda nära utbildningslokalerna.

Hitta till hotell i Malmö .pdfHitta till hotell i Malmö .pdf

 


 

         UTBILDNINGSPLAN

 


 

          VÅREN 2015

 

Offentligrättslig grundutbildning (V5)              4 - 8 + 25 - 29 maj

 

Offentligrättslig grundutbildning                       8 - 12 juni + 29 juni - 3 juli

 

Parkeringsjuridik                                                2 - 3 juni

 

Arbetsledarutbildning                                            Anmäl intresse till lena.karlsson@svepark.se

  

 


  

          EXTRAINSATT UTBILDNING Grundutbildning offentligrättslig parkeringsövervakning

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum: 8 - 12 juni + 29 juni - 3 juli

Sista anmälningsdag: Snarast

Kursavgift medlemmar: 15.000 kr. Kursavgift övriga: 16.000 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum: 17.000:- . Dagpension 3.000:- Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

Moms tillkommer på alla belopp. 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori.

Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort.

Kursvecka 1

Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Kursvecka 2

Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen!

Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken och den lokala teorin i kommunen där parkeringsvakten skall tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig.

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat. På samtliga priser tillkommer moms

 


 

Grundutbildning offentligrättslig parkeringsövervakning (V5)

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum: 4 - 8 + 25 - 29 maj

Sista anmälningsdag: 1 april

Kursavgift medlemmar: 15.000 krKursavgift övriga: 16.000 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum: ParkInn, Hammarby Sjöstad :- . Dagpension :-Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori.

Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort.

Kursvecka 1

Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Kursvecka 2

Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen!

Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken och den lokala teorin i kommunen där parkeringsvakten skall tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig.

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.På samtliga priser tillkommer moms

 


         NYINSATT UTBILDNING

Parkeringsjuridik för kundtjänstpersonal/reklamation.

Plats: Stockholm

Datum: 2 - 3 juni

Sista anmälningsdag: Snarast

Kursavgift medlemmar: 4.200 kr

Kursavgift övriga: 4.800 kr

Kost och logi: Helpension: 2.500. Dagpension inkl. gemensam middag på kvällen 1.000:-

Kurstider: Dag 1: 1000 - 1630 Dag 2: 0900 - 1630

 

Genomgång av aktuell lagstiftning samt olika reklamationer och aktuella domar samt problembilden i kundrelationer.

Erfarenhetsutbyte utifrån deltagarnas egna ärenden m.m.

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

På samtliga priser tillkommer moms.

 


  

Nedanstående utbildningar är ännu inte schemalagda men erbjuds efter kontakt med lena.karlsson@svepark.se


  

Arbetsledarseminarium

 

Plats: Hammarby Sjöstad

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 4.200 kr

Kursavgift övriga: 4.800 kr

Kost och logi: Helpension:

Seminarium för arbetsledare inom parkering.

Konsten att kunna gå från "kompis" till ledare (tex arbetsledare som kommer från den egna p-vaktskåren).

Teambuilding - samarbete

Diskrimineringsfrågor

Rättigheter/Skyldigheter kring arbetsmiljöfrågor

Konflikthantering

Ett utsatt yrke - hot & våld, tillbudsrapportering, när polisanmäler man?

Debriefing och krisstöd - det viktiga stödet från arbetsledningen

Avsikten är att programmet inte ska vara "fullspäckat" utan det ska finnas tid för diskussioner och frågor.

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

På samtliga priser tillkommer moms

 


Parkeringsengelska

Plats: Stockholm

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 5.200 kr
Kursavgift övriga: 5.950 kr

Kost och logi; Helpension: Elite Palace Hotel Stockholm 3.395:-

Kurstider: Dag 1: 1000 - 1630 Dag 2: 0900 - 1530

 

Much better now!

The parking staff in Gävle have after a two-days course much better confidence when talking to a non Swedish speaking person. Give your parking attendants and customer service personnel the same skills by attending our "Parking for the Parking Industry" education.

Två dagar engelskautbildning för anställda inom parkering. Våra lärare, Chris Tanner och Jesper Sandström, har arrangerat engelskautbildning inom ett flertal fackämnen, bl.a. åt Svepark inom parkering. Under HELA kursen, även under pauser och måltider, sker konversationen på engelska!

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

På samtliga priser tillkommer moms.


  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundkurs civilrättslig parkeringsövervakning LKOP (V1)

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 6.500:-

Kursavgift övriga: 7.200:

Kost och logi: Helpension i enkelrum: ParkInn, Hammarby Sjöstad :-. Dagpension :-.

 

Utbildningen är på tre dagar.

Parkeringsreglering är nödvändig för såväl säkerhet och tillgänglighet som vår miljö. Regler behöver övervakas om de ska efterlevas. De som på ett eller annat sätt är sysselsatta med parkeringsövervakning bör därför ha genomgått utbildning.

Dag 1 – 2
Vi går igenom lagar, förordningar och föreskrifter som styr arbetet som parkeringsvakt på tomtmark samt praktisk tillämpning.

Dag 3
Vi behandlar kommunikationsteknik, konflikthantering, olaga diskriminering, självskydd samt servicetänkande.

Utbildningen vänder sig till personal med parkeringsövervakningsuppdrag på tomtmark samt personal som handlägger invändningar mot utfärdade kontrollavgifter.

Rikspolisstyrelsen föreskiver om hur utbildningen på gatumark skall se ut och om hur många dagar utbildningen minst skall innehålla (18 dagar) medan det är markägaren som skall se till att de som utför parkeringsövervakning på tomtmark har lämplig utbildning.

Allmänheten har svårt att skilja på de två olika regleringarna som finns när det gäller parkeringsövervakning och vakterna på tomtmark får ofta frågor som rör gatumark.

Av denna anledning erbjuder Svepark denna tredagars utbildning som innebär att den civilrättslige parkeringsvakten får en god grund att ”stå på” och kan förklara till exempel innebörden på vägmärken i olika kombinationer.

 

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.

På samtliga priser tillkommer moms


 

 

Grundutbildning offentligrättslig parkeringsövervakning (H6)

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 15.000 kr

Kursavgift övriga: 16.000 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum: ParkInn, Hammarby Sjöstad :- . Dagpension :-

Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att En person som förordnas till parkeringsvakt enligt 6 § lagen (1987:24)om kommunal parkeringsövervakning m.m. skall ha genomgått en sådan utbildning som anges i 2 kap. 1 § med godkänt resultat”

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Utbildningen är uppdelad på två internatveckor med två veckor mellan som skall utgöras av praktik och lokal teori.

Fram till kursstart sker praktiktjänstgöring på respektive hemort.

Kursvecka 1

Vi går igenom de olika lagar, förordningar och författningssamlingar som rör arbetet som parkeringsvakt. Deltagarna får även lära sig hjärt- och lungräddning (L-ABC), konflikthantering, hot och våld i arbetet och olaga diskriminering.

Kursvecka 2

Vi får en insyn i polisens arbete rörande rättelse och bestridande, praktiserar ifyllandet av felparkeringsavgifter utifrån verkliga felparkeringar. Vidare lär vi oss även att en parkeringsvakts arbete i första hand är ett serviceyrke och tränar på hur vi ”tar” kontroll över situationen om en fysisk konflikt skulle uppstå.

Kurstider: Måndagar 10.00 - 16.30. Tisdag - torsdag 08.00 - 16.30. Fredagar 08.00 - 15.00

Vi hoppas med denna modell kunna erbjuda en effektiv utbildning för parkeringsvakter som ska tjänstgöra inom den offentligrättsliga parkeringsövervakningen!

Efter avslutad utbildning fortsätter praktiken och den lokala teorin i kommunen där parkeringsvakten skall tjänstgöra för att på så sätt få de nyvunna kunskaperna att ”sätta ” sig.

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs med godkänt resultat.

 

Fortbildning offentligrättslig parkeringsövervakning (V2)

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum: 17 - 18 februari

Sista anmälningsdag: FULLT

Kursavgift medlemmar: 4.200 kr

Kursavgift övriga: 4.800 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum på Park Inn i Hammarby Sjöstad :-. Dagpension :-.

Kurstider: Dag 1: 1000 - 1630 Dag 2: 0900 - 1630

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.

En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöringåterupptas”.

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Fortbildningen är på två dagar där vi repeterar det vi lärt oss under grundutbildningen och går igenom det vi lärt genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.

 

Dag 1
Vi diskuterar verklighetsbaserade händelser samt går igenom lagstiftningen kring Olaga diskriminering och de värderingar denna lagstiftning bygger på. En repetition av konflikthantering och rutiner kring hot och våld ingår också.

Dag 2
Vi tittar vad vi kommer ihåg från vår grundutbildning, ändringar i lagar och förordningar. Vi går även igenom domar som är vägledande för vårt arbete samt går igenom mål och arbetsätt.

Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den goda viljan i samspelet mellan parkören och parkeringsvakten. Det skall vara lätt att parkera och lätt att parkera rätt.

Flyttning av fordon (V4)

Plats: Stockholm,  Hammarby Sjöstad

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 4.200 kr

Kursavgift övriga: 4.800 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum: på Park Inn i Hammarby Sjöstad :-. Dagpension :-.

Kurstider dag 1: 10.00 - 16.30, dag 2 08.00 - 15.00

 

Kursen vänder sig till er som vill lära sig allt om hur man "flyttar fordon".

Vi går igenom Lag och förordning vid flyttning av fordon samt den praktiska tillämpningen.

Vid anmälan är det viktigt att notera vilken erfarenhet deltagarna har!

 

Utbildningen är på två dagar.

Dag 1
Vi går igenom lagstiftningen som reglerar flyttning av fordon, Lag och förordning om flyttning av fordon i vissa fall, samt ser över den praktiska tillämpningen av lag och förordning.

Dag 2
Går vi igenom att flyttning av fordon är en uppgift som ibland innebär svåra överväganden.
Vi har grupp- och enskilda arbeten kring praktiska fall vid fordonsflyttning samt pratar om hur viktig etiken är i arbetet.

 

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

Lärare: Heléne Hamberg, Fairdeal och Göran Nyberg, erfaren fordonsflyttare hos Parkering Malmö.

På samtliga priser tillkommer moms


 

Fortbildning offentligrättslig parkeringsövervakning (V6)

Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad

Datum:

Sista anmälningsdag:

Kursavgift medlemmar: 4.200 kr

Kursavgift övriga: 4.800 kr

Kost och logi: Helpension i enkelrum på Park Inn i Hammarby Sjöstad :-. Dagpension :-.

Kurstider: Dag 1: 1000 - 1630 Dag 2: 0900 - 1630

 

Rikspolisstyrelsen RPSFS 2002:1, FAP 759-1 föreskriver att Utbildningen av parkeringsvakter skall bedrivas i form av grundutbildning och fortbildning”.

En parkeringsvakt som under mer än ett år inte har utfört parkeringsövervakning skall genomgå fortbildning innan sådan tjänstgöringåterupptas”.

Gå in via nedanstående länk för att se hela Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om utbildning av parkeringsvakter, m.m.

http://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/FAP/FAP759_1_RPSFS2002_1.pdf

Fortbildningen är på två dagar där vi repeterar det vi lärt oss under grundutbildningen och går igenom det vi lärt genom att arbeta som kommunala parkeringsvakter.

 

Dag 1
Vi diskuterar verklighetsbaserade händelser samt går igenom lagstiftningen kring Olaga diskriminering och de värderingar denna lagstiftning bygger på. En repetition av konflikthantering och rutiner kring hot och våld ingår också.

Dag 2
Vi tittar vad vi kommer ihåg från vår grundutbildning, ändringar i lagar och förordningar. Vi går även igenom domar som är vägledande för vårt arbete samt går igenom mål och arbetsätt.

Målet med kursen är att fördjupa kunskaperna om den goda viljan i samspelet mellan parkören och parkeringsvakten. Det skall vara lätt att parkera och lätt att parkera rätt.

 

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

På samtliga priser tillkommer moms.

 


 

Kursintyg erhålles efter genomgången kurs.

På samtliga priser tillkommer moms.

På samtliga priser tillkommer moms

 Konferensinfo 12.pdfKonferensinfo 12 april.pdf

Kortprogram 12 APRIL.pdfKortprogram 12 APRIL.pdf

Conference info April 12.pdfConference info April 12.pdf

Award 2015.pdfAward 2015.pdf

 Tillbehörskatalog.pdfTillbehörskatalog.pdf

Förmedlingsavgifter fr EU-kommissionent.pdfFörmedlingsavgifter fr EU-kommissionent.pdf

Svenska Bankföreningens svar.pdfSvenska Bankföreningens svar.pdf

Sveparks svar.pdfSveparks svar.pdf